Officiële inschrijving AMN Eindtoets 2020

Meld je hier aan! »

De AMN Eindtoets is volledig digitaal en adaptief op vraag niveau, inclusief een terugbladerfunctie en offline af te nemen.

En samen met ‘Aansluiting PO-VO’ (klik hier voor meer informatie) vormt het de perfecte basis voor een goed onderbouwd schooladvies.

Wat is nieuw?


AMN Eindtoets
voor SO en SBO

De AMN eindtoets wordt inmiddels door veel SO en SBO scholen gebruikt.
Benieuwd of deze toets ook geschikt is voor jullie leerlingen?

Klik hier voor meer informatie…

Heeft u een storing?

Database niet bereikbaar…
Vertragingen tijdens de afname….
Vastlopen van testen/ toetsen….
Vanaf nu word je op onderstaande website op de hoogte gehouden of er problemen zijn.

status.amn.nl

AMN Talentscan

Vanaf september is de klas rapportage begeleidingsstijlen beschikbaar voor meer handelingsgericht werken.

Er komen twee versies: een PDF en een Excel versie. De Excel versie geeft de mentor de mogelijkheid om per student nog een extra aandachtspunt in de rapportage te vermelden.

Bekijk hier de
Klassenrapportage Begeleidingstijlen

Aangepaste
o
peningstijden

25, 26 en 27 december 2019 gesloten
31 december 2019 bereikbaar tot 13.00 uur
1 januari 2020 gesloten

Referenties


Meer informatie