Referenties


De klanten van AMN zijn onderwijsinstellingen en bedrijven. Veel ROC’s en AOC’s gebruiken de AMN Talentscan, onze beroepsbeeldtesten en onze taal- en rekentoetsen. Steeds meer scholen voor het Voortgezet onderwijs weten ons te vinden voor onze online LBO-methode, AMN Loopbaanleren. Voor het basisonderwijs ontwikkelen wij een instrument om het eigen schooladvies te onderbouwen en te objectiveren. Bovendien zijn we één van de 5 officiële Eindtoetsaanbieders.
Bedrijven en zorginstellingen nemen de AMN Talentscan af bij werknemers die een opleiding willen gaan volgen of in de werving- en selectieprocedure.
AMN:  voor instroom-, doorstroom en uitstroomvraagstukken.
Stoc

Stoc is een Nederlandse aanbieder van opleidingen voor de zorgsector. Haar klanten zijn ziekenhuizen en overige zorginstellingen. Stoc biedt haar klanten, naast opleidingen, ook de Intaketest aan. De test wordt door de zorginstellingen zelf afgenomen bij de medewerkers en geïnterpreteerd.

“De test wordt door onze klanten vooral ingezet om te beoordelen of een medewerker het in zich heeft om naar een andere, vaak hogere, functie opgeleid en begeleid te worden. De testuitslagen zijn voor de betrokkene en leidinggevenden altijd zeer herkenbaar in de praktijk. Door de grote aantallen mensen die AMN jaarlijks test en de positieve feedback uit de praktijk durven onze klanten zonder problemen te investeren in opleidingen voor medewerkers waarvan de test aantoont dat ze leerbaar zijn op de gevraagde competenties én over het juiste cognitieve niveau beschikken. Voor onze klanten is dat zeer belangrijk omdat de opleidingstrajecten relatief kort zijn. Een mismatch vertaalt zich dan ook vrijwel altijd naar het niet halen van een diploma of certificaat.”

Maaike Seip
Organisatieadviseur Stoc

Meedenken over een nieuwe toets?


Doe mee! pijlblauw2