Referenties


De klanten van AMN zijn onderwijsinstellingen en bedrijven. Vrijwel elk ROC en AOC gebruikt de Intaketest, onze beroepsbeeldtesten en onze taal- en rekentoetsen. Steeds meer scholen voor Voortgezet onderwijs weten ons te vinden voor onze online LBO-methode, Entree. Voor het basisonderwijs ontwikkelen wij een instrument om het eigen schooladvies te onderbouwen en te objectiveren. Bovendien ontwikkelen we een alternatieve eindtoets.
Bedrijven gebruiken onze TalentMatch en 360 graden Talentvolgsysteem. Voor instroom-, doorstroom en uitstroomvraagstukken.
Cordaan Thuiszorg

Cordaan is een zorgaanbieder met vestigingen in Amsterdam en omstreken. We richten ons op mensen die korte of lange tijd verpleging, verzorging, begeleiding en/of ondersteuning nodig hebben. Wij bieden ondersteuning aan mensen, van jong tot oud. Aan mensen die aangewezen zijn op verzorging en verpleging, aan mensen met een verstandelijke beperking en aan mensen met chronische psychische problemen. Zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Liefst thuis, in hun eigen omgeving. Of, als dat niet kan, in een zorgomgeving waar mensen zich veilig voelen. Wij gebruiken de intaketest van AMN voor toelating tot opleidingen of in het selectieproces voor nieuwe medewerkers.

Toelating tot opleidingen “Voor Cordaan horen werken, leren, ontwikkelen en veranderen onlosmakelijk bij elkaar. Wij bieden onze medewerkers gerichte opleidingen aan zodat ze zich kunnen ontwikkelen en indien gewenst kunnen doorstromen naar andere functies. Om te bepalen of een opleiding zinvol is, kans van slagen heeft, gebruiken we de Intaketest van AMN. Wij vinden de uitkomsten nuttig en zijn er zeer tevreden over.”Selectie nieuwe medewerkers “Als zorginstelling willen we professioneel en toch persoonlijk zijn. Voor nieuwe medewerkers betekent dit dat we niet alleen kijken naar diploma’s maar ook naar competenties en persoonlijkheid. Daarom zetten we de Intaketest van AMN ook voor het selectieproces in. Alle nieuwe medewerkers maken eerst de test alvorens ze (eventueel) op sollicitatiegesprek komen. Dat geeft ons de kans juist die kandidaten te selecteren die én professioneel én mens genoeg zijn.”

Jos de Bruin
Cordaan Thuiszorg

Stoc

Stoc is een Nederlandse aanbieder van opleidingen voor de zorgsector. Haar klanten zijn ziekenhuizen en overige zorginstellingen. Stoc biedt haar klanten, naast opleidingen, ook de Intaketest aan. De test wordt door de zorginstellingen zelf afgenomen bij de medewerkers en geïnterpreteerd.

“De test wordt door onze klanten vooral ingezet om te beoordelen of een medewerker het in zich heeft om naar een andere, vaak hogere, functie opgeleid en begeleid te worden. De testuitslagen zijn voor de betrokkene en leidinggevenden altijd zeer herkenbaar in de praktijk. Door de grote aantallen mensen die AMN jaarlijks test en de positieve feedback uit de praktijk durven onze klanten zonder problemen te investeren in opleidingen voor medewerkers waarvan de test aantoont dat ze leerbaar zijn op de gevraagde competenties én over het juiste cognitieve niveau beschikken. Voor onze klanten is dat zeer belangrijk omdat de opleidingstrajecten relatief kort zijn. Een mismatch vertaalt zich dan ook vrijwel altijd naar het niet halen van een diploma of certificaat.”

Maaike Seip
Organisatieadviseur Stoc

Apollo Vredestein B.V.

“Apollo Vredestein gebruikt de TalentScan van AMN al jaren naar grote tevredenheid. Wij zetten dit online assessment instrument vooral in voor de werving en selectie van operators op MBO-2 niveau  voor onze productielocatie in Enschede. De rapportages zijn compact en helder en geven relevante en betrouwbare informatie. De vergelijking  van de uitkomst met een grote doelgroep geeft een goede validatie. De rapportage toont direct of kandidaten geschikt zijn voor de functie en in aanleg over de juiste competenties beschikken in vergelijking met de gewenste Apollo Vredestein operator.
De uitkomst van de TalentScans  stelt ons in staat de betere kandidaten te selecteren. Hierdoor is het succes op het positief volgen van een 2 jarige bedrijfsopleiding  op MBO-2 niveau verhoogd.  Ook het rendement van ons recruitmentproces is hierdoor enorm gestegen. We zien weinig operators afhaken omdat ze niet in de groep passen. We kunnen met minder resources meer sollicitanten verwerken én daarbij zoals gezegd de betere kandidaten selecteren.

Onze samenwerking met AMN ervaren wij als bijzonder prettig en professioneel”

George Sanders,
Coördinator afdeling Opleidingen

Kan ik je helpen?lianne

Lianne Konings
026 - 355 7333
info@amn.nl

Meedenken over een nieuwe toets?


Doe mee! pijlblauw2