AMN Eindtoets


De AMN Eindtoets is volledig digitaal en adaptief op vraag niveau, inclusief een terugbladerfunctie. En samen met ‘Aansluiting PO-VO’ (klik hier voor meer informatie) vormt het de perfecte basis voor een goed onderbouwd schooladvies

Op deze pagina lees je alles over de AMN Eindtoets voor het primair onderwijs (PO) en over de aansluiting naar het voortgezet onderwijs.

Kies voor adaptief, digitaal en een bladerfunctie. Kies voor de AMN Eindtoets. 

Heb je vragen? Kijk dan eens op onze pagina met veelgestelde vragen over de AMN Eindtoets.

 

Waaruit bestaat de AMN Eindtoets?

De AMN Eindtoets meet vaardigheden in taal en rekenen. We meten deze vaardigheden in drie onderdelen: rekenen, taalverzorging en lezen. Het onderdeel ‘rekenen’ meet:

 • Getallen
 • Verhoudingen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden

Het onderdeel ‘taalverzorging’ meet:

 • Spelling
 • Werkwoordspelling
 • Leestekens

Het onderdeel ‘lezen’ meet:

 • Leesteksten
 • Opzoeken

Kenmerken van de AMN Eindtoets

Wat de AMN Eindtoets speciaal maakt is dat hij adaptief is. Dat betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van de leerling die hem maakt. De opgaven worden moeilijker als het te makkelijk is voor de leerling en andersom. De leerling hoeft zo geen opgaven te maken die onder of boven zijn niveau zijn.

Leerlingen kunnen ook terugbladeren of vragen overslaan zonder daarmee de resultaten te beïnvloeden. En voor de leerlingen met dyslexie biedt de AMN Eindtoets ondersteuning met geluid.  Leerlingen hebben alleen een computer, laptop of tablet nodig om de toets te maken. Als school bepaal je zelf de tijdstippen waarop je de toets afneemt. De leerlingen zijn 1,5 tot 2,5 uur bezig met de toets.

De AMN Eindtoets is officieel toegelaten

De Expertgroep Toetsen PO (www.expertgroeptoetsenpo.nl) is een onafhankelijke adviescommissie. Zij worden aangesteld door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). De expertgroep beoordeelt de inhoud en kwaliteit van een eindtoets. Zij adviseren daarna de minister van OCW over het toelaten van de eindtoets in het PO. In 2017 is de AMN Eindtoets officieel toegelaten.

Hoe maak je de toets?

De AMN Eindtoets is volledig digitaal af te nemen op elke computer, laptop of tablet (zélfs iPads en Snappet-tablets). Wij maken een database aan voor elke school. De leerkrachten voeren vervolgens de gegevens van de leerlingen in die de eindtoets gaan maken. Dit kan ook automatisch: AMN maakt dan de koppeling met jouw schoolsysteem (ParnasSys, Esis, etc.) en vult alle gegevens direct aan.

De leerlingen maken de eindtoets tussen woensdag 15 tot en met vrijdag 24 april 2020. Heeft jouw schoolsysteem de koppeling gemaakt met AMN? Dan sturen wij de rapportages eind mei direct daar naar toe. Tijdens dit hele proces biedt AMN gratis (technische) ondersteuning.

Is dit allemaal wel veilig?

Het koppelen van AMN aan het schoolsysteem is helemaal veilig en vertrouwelijk. Het beheer van de database en het doorsturen van de rapportages ook. Wij zullen nooit gegevens verstrekken aan anderen zonder toestemming. Daarnaast hebben wij een ISO certificering (ISO 27001) voor informatiebeveiliging. De gegevens van jouw school en leerlingen zijn dus veilig.

Waarom deze toets?

De AMN Eindtoets meet objectief de vaardigheden van de leerlingen en geeft uiteindelijk een schooladvies. De toets laat ook zien hoe de leerling scoort ten opzichte van de referentieniveaus. De resultaten zijn een goede basis voor het uiteindelijke advies dat de leerling krijgt voor het voortgezet onderwijs.

Waarom de AMN Eindtoets? 

De AMN Eindtoets onderscheidt zich van de andere eindtoetsen op verschillende vlakken:

 • Adaptief; de leerling maakt geen opgaven onder of juist boven zijn niveau;
 • Terugbladeren is mogelijk;
 • Volledig digitaal en veilig;
 • Afname is mogelijk op álle tablets, inclusief iPads;
 • Offline is mogelijk. Tijdens het maken van de toets hoef je niet constant verbonden te zijn met internet.

 

Kennismaken?

Wil je met de school de AMN Eindtoets (gratis) uitproberen, geheel vrijblijvend en zonder haken en ogen? Dat kan! Van  1november 2019 tot half maart 2020 kan jouw school gratis ervaren hoe de AMN Eindtoets werkt tijdens het normeringsonderzoek AMN Eindtoets 2021

Voor een korte impressie kun je ook dit filmpje bekijken.

Waarom kennismaken?

Veel scholen zoeken een andere eindtoets maar zetten niet de stap om te veranderen. Ze willen bijvoorbeeld geen risico lopen met een nieuwe eindtoets. Ze hebben ook geen idee hoe de resultaten van de nieuwe toets zich verhouden tot de oude toets. Hierdoor is het geven van schooladvies lastiger. Ten slotte hebben leerkrachten het al druk met al hun andere taken. Als daar ook nog een andere eindtoets bij komt stapelt de werkdruk zich alleen maar op.

We begrijpen dit allemaal heel goed. En daarom vangen wij met het normeringsonderzoek twee vliegen in één klap: wij maken onze eindtoets voor het komend schooljaar nóg beter met alle nieuwe gegevens, én jij maakt als leraar en als school gratis kennis met onze eindtoets. Je leert hoe eenvoudig en doeltreffend onze eindtoets is. Wat wij helaas niet in het Normeringsonderzoek kunnen laten zien is hoe onze adaptiviteit werkt maar wel hoe de opbouw en vraagstelling is

Gratis kennismaken met de AMN Eindtoets?

Wil je je aanmelden voor het normeringsonderzoek AMN Eindtoets?  Stuur dan een mail naar eindtoets@amn.nl. Het is geheel gratis en wij regelen alle technische zaken.

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen over het normeringsonderzoek van de AMN Eindtoets dan kun je ons het beste bellen op 026 355 7349 of een e-mail sturen naar eindtoets@amn.nl.

Wat kost de AMN Eindtoets?

De AMN Eindtoets is voor basisscholen helemaal gratis. De koppeling met jouw schoolsysteem, het verzenden van de rapportages en onze (technische) ondersteuning ook.

Heb je nog vragen?

Wil je je aanmelden voor de AMN Eindtoets, Aansluiting PO-VO of het normeringsonderzoek AMN Eindtoets? Of heb je nog vragen? Kijk eens op de pagina met veelgestelde vragen over de AMN Eindtoets: www.amn.nl/eindtoets-faq/

Je kunt ook contact met ons opnemen. Bel ons op 026 355 73 49 of stuur een e-mail naar eindtoets@amn.nl.