Eindtoets


Op 28-10-2016 heeft staatssecretaris Sander Dekker de eindtoets van AMN officieel goedgekeurd. De eindtoets van AMN is er een zonder franje, één die meet wat hij moet meten. Waarom? Omdat we veel meer geloven in de mens, niet enkel in de cognitieve vaardigheden. De AMN eindtoets is digitaal af te nemen.

Neemt u de AMN Eindtoets af, dan kunnen we u dit jaar geheel gratis ons product Aansluiting aanbieden. Aansluiting meet méér dan alleen taal en rekenen en geeft een eindadvies op basis van een compleet beeld van de leerling.

Aanmelden voor de proefafnames AMN Eindtoets (af te nemen tussen nu en 15 juni)

Download hier de software die u nodig heeft voor iPad en computer.

Bekijk hier de resultaten van de AMN Eindtoets 2017

Hoe werkt het?

De eindtoets kijkt naar de vaardigheden taal en rekenen. Welke domeinen er precies in de eindtoets moeten zitten, wordt bepaald door het CvtE. De eindtoets heeft twee doelen:

 • het geven van een niveauadvies voor vervolgonderwijs
 • het geven van een score op de referentieniveaus.
Opbouw

De eindtoets is opgebouwd uit een aantal onderdelen:

 • Rekenen
  • Getallen (30 vragen)
  • Verhoudingen (25 vragen)
  • Meten en meetkunde (21 vragen)
  • Verbanden (16 vragen)
 • Nederlands
  • Lezen (51 vragen)
  • Spelling (25 vragen)
  • Werkwoordspelling (21 vragen)
  • Leestekens, hoofdletters en trema’s (10 vragen)
  • Opzoeken (8 vragen)
Afname

De eindtoets duurt maximaal  2 x 2 uur. Er is een tijdslimiet aan de diverse onderdelen verbonden, maar niet aan de instructies en het pauzescherm. Leerlingen met Dyslexie of Dyscalculie krijgen 25% meer tijd. De afname-omgeving is zeer stabiel. Download hier de software die u nodig heeft voor iPad en computer.

Pilot

Om gegevens voor de toets in 2018 te krijgen vindt er een pilot plaats tussen half januari en half april. Leerlingen kunnen op deze manier oefenen en wennen aan de manier waarop AMN de vragen stelt..

Rapportage

De overzichtelijke rapportage is uiterlijk 25 mei beschikbaar. De informatie krijgt u gemaild.

Ouders en verzorgers

Na de basisschool volgt een nieuwe spannende stap voor uw zoon of dochter, het voortgezet onderwijs. Elke school is verplicht een eindtoets te laten maken.  De eindtoets geeft een advies voor het best passende onderwijs.

Voorbereiden

Om vertrouwd te raken met het maken van de eindtoets, zal de leerkracht voorbeelden doornemen.

Wat doet AMN met mijn gegevens?

AMN zal de gegevens niet zonder uw toestemming verstrekken aan anderen. Om de eindtoets te verbeteren maakt AMN gebruik van de testgegevens. Wij verwerken deze gegevens anoniem. AMN heeft een ISO-certificering 27001, een standaard voor informatiebeveiliging.

Tarieven en Licenties

De eindtoets is gratis. Aansluiting PO-VO is een combinatie van testen en toetsen om het schooladvies van de leerkracht te onderbouwen en te objectiveren. Wanneer u de AMN eindtoets inzet, is Aansluiting PO-VO gratis.

Implementatie

Voor elke school of schoolgroep wordt een database gemaakt. De leerkracht of begeleider krijgt toegang tot de database. Hij/zij leest de gegevens van de deelnemers in en zet de eindtoets klaar voor afname. AMN biedt gratis ondersteuning bij dit proces. Het is mogelijk om een koppeling te maken met het schooladministratiesysteem (ParnasSys, Magister) en AMN. De koppeling zet de gegevens van de leerlingen automatisch in de database van AMN en stuurt de rapportages direct door naar het schooladministratiesysteem.

Kan ik u helpen?lianne

Lianne Konings
026 - 355 7333
info@amn.nl

Demo eindtoets!Bekijk de demo! pijlblauw2