Aansluiting


Nu de verplichte eindtoets voor het PO is ingevoerd komt veel aan op de expertise van de basisscholen. Wij vinden dat een goede ontwikkeling. Zo zal er meer aandacht komen voor de complete ontwikkeling van kinderen als mens en minder nadruk gelegd worden op slechts cognitieve vaardigheden. Een nadeel is de druk van ouders en een subjectieve inschatting van wat kinderen aankunnen. AMN heeft hiervoor Aansluiting ontwikkeld. Een instrument dat gebruikt kan worden om het eigen schooladvies te onderbouwen en te objectiveren. Aansluiting kijkt ook naar de cognitieve ontwikkeling maar in samenhang met aanleg en motivatie. Dit laatste zelfs in 360 graden, dus ook het oordeel van ouders en leerkrachten wordt meegenomen.

Hoe werkt het?

Aansluiting is gebaseerd op moderne inzichten uit de ontwikkelingspsychologie. We gaan ervan uit dat een kind meer is dan het resultaat van wat geleerd is. Aansluiting is gestoeld op een holistische visie op ontwikkeling.

Opbouw

Uit onderzoek blijkt dat aanleg, motivatie en persoonlijkheid belangrijke voorspellers zijn voor schoolsucces. Daarom meten we deze onderdelen in Aansluiting. Daarnaast worden vaardigheden op het gebied van taal en rekenen gemeten. Deze geven een inschatting van het niveau dat de leerling reeds heeft bereikt. Aansluiting meet ook interesses.

  • Aanleg (capaciteiten – wat heeft het kind in potentie in huis?)
  • Vaardigheden (taal en rekenen – wat heeft het kind tot nu toe gedaan met aanleg?)
  • Motivatie (persoonlijkheid en gedragsindicatoren – het oordeel van ouders/verzorgers en leerkrachten wordt meegewogen)
  • Interesses (een eerste aanzet tot loopbaanoriëntatie)
Afname

De afname van Aansluiting is digitaal. Aansluiting duurt gemiddeld 3 x 2 uur, het kan ook in kortere delen worden afgenomen en gespreid in de tijd. Flexibel dus. De afname-omgeving is zeer stabiel.

Rapportage

Rapportages kunnen worden gegenereerd zodra de leerling klaar is met alle onderdelen. Het schooladvies komt tot stand door de resultaten van verschillende onderdelen in samenhang te analyseren. Dit schooladvies staat op de eerste pagina. Op de overige pagina’s staat een grafische weergave van de diverse scores met een beknopte toelichting. Vervolgens wordt weergegeven welke begeleidingsstijl het beste bij een leerling past op basis van zijn/haar vaardigheden, capaciteiten, gedrag en houding. Voor elk onderdeel is een detailrapportage beschikbaar. Binnen de detailrapportage worden de scores op de onderliggende factoren van het betreffende onderdeel grafisch weergegeven en voorzien van een korte toelichting. AMN verzorgt trainingen om leerkrachten te ondersteunen bij de interpretatie van Aansluiting.

Kwaliteitsborging en normering

In het najaar 2016 wordt Aansluiting aan de Cotan aangeboden. De psychologen en psychometristen van AMN zorgen voor een jaarlijkse controle op betrouwbaarheid en validiteit.

Ouders en verzorgers

Na de basisschool volgt een nieuwe spannende stap voor uw zoon of dochter, het voortgezet onderwijs. Om de leerkracht te helpen bij het schooladvies, maakt uw kind Aansluiting. In Aansluiting zit:

  • taal en rekenen
  • motivatie
  • persoonlijkheid
  • aanleg: welk niveau kan uw dochter of zoon halen
  • interesses

De resultaten worden door de basisschool gebruikt om een nog beter schooladvies te kunnen geven. De rapportage laat ook zien bij welke manier van begeleiden uw kind de beste resultaten haalt. Deze gegevens kunnen, na uw toestemming, worden doorgegeven naar het voortgezet onderwijs. Zo kan uw kind vanaf de eerste dag op de middelbare school zo goed mogelijk worden begeleid. De basisschool kan u per e-mail vragen  of u een vragenlijst over de persoonlijkheid (gedrag en houding) van uw kind wilt invullen. De leerkracht geeft ook antwoord op deze vragen. Uw kind, u en de leerkracht geven zo eerlijk mogelijk antwoord. Zo ontstaat er een zo compleet mogelijk beeld van uw zoon of dochter.

Voorbereiden

Het is niet nodig dat uw zoon/dochter zich voorbereidt op Aansluiting. De leerkracht kan voorbeeldvragen  van Aansluiting laten zien.

Wat doet AMN met mijn gegevens?

AMN zal de gegevens niet zonder uw toestemming verstrekken naar anderen. We verbeteren Aansluiting steeds. Om dit te doen maakt AMN gebruik van de testgegevens. Wij verwerken deze gegevens anoniem.

Tarieven en Licenties

Wanneer u tot 1 juni 2016 meedoet met de pilot van de Eindtoets, is het gebruik van Aansluiting de komende 3 jaar, tot en met schooljaar 2017/2018 gratis. De prijs voor Aansluiting zal nog worden vastgesteld. Wanneer de Eindtoets van AMN wordt toegelaten, is Aansluiting voor iedereen gratis, onder voorwaarde dat de school de Eindtoets van AMN gebruikt.

Implementatie

Voor elke school of schoolgroep wordt een database gemaakt. De leerkracht of begeleider krijgt toegang tot de database. Hij/zij leest de gegevens van de deelnemers in en stelt Aansluiting open op die tijden die wenselijk zijn. AMN biedt gratis ondersteuning bij dit proces. Er is documentatie beschikbaar, met ook diverse filmpjes. Het is mogelijk om een koppeling te maken met het schooladministratiesysteem (ParnasSys en Magister) en AMN. De koppeling zet de gegevens van de leerlingen automatisch in de database van AMN en stuurt de rapportages direct door naar het schooladministratiesysteem.

Kan ik u helpen?lianne

Lianne Konings
026 - 355 7333
info@amn.nl

Meld u aan voor de pilot Eindtoets


Doe mee! pijlblauw2