Aansluiting PO-VO


Een kind is meer dan alleen zijn brein. De vaardigheden van leerlingen in taal en rekenen zijn natuurlijk belangrijk. Die bepalen voor een groot deel welk niveau een leerling aan kan in het voortgezet onderwijs. Maar het schooladvies dat je geeft als leerkracht is gebaseerd op veel meer dan dat. Je maakt bijvoorbeeld bijna iedere dag mee hoe gemotiveerd een leerling is. Of welke interesses een leerling heeft. Met andere woorden: op basis van een breed en compleet beeld van de leerling geef je een schooladvies.

Aansluiting PO-VO helpt jou bij het geven van een objectief en goed onderbouwd schooladvies. Hoe? Dat lees je op deze pagina. Wil je Aansluiting PO-VO afnemen of heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

 

Waarom Aansluiting PO-VO?

Een kind is meer dan alleen zijn brein. Als leerkracht zie je het wel vaker: de leerling die zijn doel bereikt door hard te werken. Of de leerling die het wel kan maar niet wil. Vaardigheden in taal en rekenen spelen een grote rol. Maar de wetenschap verzamelt steeds meer bewijs dat persoonlijkheid (houding en gedrag) en interesses een bijna net zo’n grote rol spelen. We doen leerlingen dan ook tekort als we een schooladvies alleen baseren op hoe goed ze zijn in taal en rekenen.

AMN gelooft in de hele leerling. Daarom brengen we met Aansluiting PO-VO ook gedrag, houding en interesses van de leerling in kaart. Door een compleet beeld te schetsen zie je kansen die je anders mist. Je ziet ook welke begeleiding het best past bij de leerling. Dat kan dan meegenomen worden in de uiteindelijke schoolkeuze van de ouder(s). Zo help je het talent van de leerling zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Wat is Aansluiting PO-VO?

Aansluiting PO-VO is een instrument met verschillende soorten vragen. Het laat zien wat een leerling al geleerd heeft met taal en rekenen. Dat noemen we vaardigheden. Aansluiting PO-VO laat ook zien wat de leerling nog meer in zijn mars heeft: zijn capaciteiten. Elke leerling wordt vergeleken met anderen uit dezelfde jaargroep. Wil je voorspellen wat een kind allemaal kan? Dan zijn deze vaardigheden en capaciteiten belangrijk. Maar is daarmee het plaatje compleet?

Aansluiting PO-VO gaat verder dan dat. Onderzoek laat namelijk zien dat persoonlijkheid (houding en gedrag) en interesses haast net zo belangrijk zijn. Daarom brengt Aansluiting PO-VO dit ook in kaart. En omdat ouders én leerkrachten een oordeel geven over houding en gedrag levert Aansluiting PO-VO het meest complete beeld van elk kind. Een stevige basis voor een onderbouwd en objectief schooladvies aan het eind van groep 8.

Aansluiting PO-VO, is dat ook voor groep 7?

Steeds meer scholen werken vanaf groep 7 al aan de juiste onderbouwing van het schooladvies voor de leerlingen. De rapportages van Aansluiting PO-VO voor groep 7 laten zien waar een leerling al heel goed scoort en waar verbeterpunten liggen. Zo werk je samen met de leerling aan een advies dat écht past.

Waaruit bestaat het?

Aansluiting PO-VO is een instrument met vragen en opdrachten over:

Vaardigheden. De vragen hierover laten zien wat de vaardigheden zijn van de leerling in taal en rekenen.

Gedrag en houding. Met verschillende vragen brengt Aansluiting PO-VO het volgende in kaart:

  • Betrokkenheid thuis
  • Concentratie
  • Contact met leeftijdsgenoten
  • Interesse in school
  • Motivatie om te presteren
  • Openheid
  • Samenwerken
  • Zelfvertrouwen
  • Zorgvuldigheid
  • Stabiliteit

Interesses. In dit onderdeel brengen we het profiel van de leerling in kaart. Met vragen over verschillende interesses legt Aansluiting PO-VO de basis voor de loopbaanoriëntatie van de leerling. Zo wordt op jonge leeftijd al gewerkt en nagedacht over de toekomst.

Capaciteiten. In dit onderdeel wordt duidelijk welk niveau een leerling aan kan, en welke begeleidingsstijl daarbij past.

Wat speciaal is aan Aansluiting PO-VO is dat de ervaring van ouders en leerkrachten meegenomen wordt bij het onderdeel ‘gedrag en houding’. Op die manier ontstaat een breed en compleet beeld van de leerling. En het geeft de leerkracht een goede ondersteuning voor het schooladvies. Download hier een voorbeeldrapportage.

Hoe werkt het?

De leerlingen nemen Aansluiting PO-VO volledig digitaal af. Voor elke school maken wij een database aan. Tijdens dit hele proces biedt AMN gratis (technische) ondersteuning.

Is dit allemaal wel veilig?

Het koppelen van AMN aan het schoolsysteem is helemaal veilig. Het beheer van de database en het doorsturen van de rapportages ook. Wij zullen nooit gegevens verstrekken aan anderen zonder toestemming. Daarnaast hebben wij een ISO certificering (ISO 27001) voor informatiebeveiliging. De gegevens van jouw school en leerlingen zijn dus veilig.

Hoe lang duurt de afname?

In totaal duurt de afname van Aansluiting PO-VO maximaal zes uur. De afname is flexibel: als leerkracht bepaal jij de duur en de tijdstippen waarop de leerling aan de slag gaat. Je zet dan simpelweg het systeem open voor de leerling op de gewenste tijd. Op die manier kan de afname van Aansluiting PO-VO aangepast worden aan de planning van de leerkracht en de school.

Wat kost Aansluiting PO-VO?

Neemt jouw school de AMN Eindtoets af?

Als jouw school de AMN Eindtoets afneemt dan kun je tegen gereduceerd tarief gebruik maken van Aansluiting PO-VO. We hebben verschillende kortingen en tarieven die voordelig zijn voor jouw school of bovenschools bestuur. De tarieven liggen op €25,00 per leerling zonder kortingen. Vraag dus snel een offerte aan!

Bel ons op 026 355 73 33 of stuur een e-mail naar info@amn.nl.

Heb je nog vragen?

Vind je Aansluiting PO-VO interessant, en wil je meer weten? Of heb je andere vragen over Aansluiting PO-VO? Bel ons dan op 026 355 73 33 of stuur een e-mail naar info@amn.nl. Wij geven je dan alle informatie over Aansluiting PO-VO.