Profielkeuze voor het vmbo

De leerling is eigenaar van het loopbaanproces, dat geldt zeker voor de profielkeuze. Het is een bepalend moment welke richting de leerling op gaat. Een keuze die een leven kan beheersen. Daarom is een goede, onderzochte keuze belangrijk. De ondersteuning van de mentor en ouders bij is hierbij van essentieel belang.

 

Hoe werkt het?
De leerling

heeft een eigen digitale omgeving: het paspoort. Vanuit het paspoort maakt de leerling de opdrachten en kan hij/zij de opdrachten, met bijlages, ter beoordeling inleveren, vragen stellen en de rapportage van de profielkeuzetest direct na afname bekijken. De gemaakte opdrachten en bijlages worden direct in het portfolio gezet.

De mentor

kan in een eenvoudige online omgeving de ingeleverde opdrachten klaarzetten, ingeleverde opdrachten beoordelen en erop reageren. De mentor kan groepsoverzichten maken en eenvoudig volgen wat de voortgang van een leerling of groep is. Bij elke opdracht kan de mentor het lesplan bekijken.

De opdrachten

hebben een eenduidige opbouw: doel – leerdoel – uitleg – reflectie – competentiemeting – inleveren.
De opbouw van de opdrachten:

  • Introductie
  • Profielkeuzetest
  • LOB gesprek over profielkeuze
  • Oriëntatieopdrachten over de verschillende profielen
  • Verdiepingsopdrachten
  • Gesprek met ouders
  • Conclusie profielkeuze
  • Jouw profielkeuze
Ouders en verzorgers

De profielkeuze is een online methode. Uw kind maakt aan het einde van het 2e leerjaar een keuze voor een profiel. Deze keuze is van belang voor de vervolgopleiding. Elk profiel heeft een eigen programma en vakkenpakket.

Opdrachten

Om zo goed mogelijk te kunnen bepalen welk profiel het beste past bij uw kind is er informatie nodig. Uw kind maakt opdrachten en testen. Hierdoor gaat uw kind bewust nadenken over de keuze. Wanneer hij/zij alle opdrachten heeft gemaakt, kan er een uiteindelijke keuze worden gemaakt. De mentor van uw kind begeleidt uw kind natuurlijk bij deze keuze.

U wordt ook gevraagd om vragen over uw kind te beantwoorden. U kent uw kind goed, en daarom vragen we u om hem/haar bij de keuze te helpen.

Competenties

In alle opdrachten vult uw zoon of dochter vragen in over zichzelf. Deze vragen gaan over competenties die bij de opdracht horen. Hij/zij kan een uitnodiging naar u sturen om deze vragen ook te beantwoorden. Doordat ook de mentor of stagebegeleider de vragen kan invullen, kan er vergeleken worden of iedereen hetzelfde beeld heeft van uw zoon of dochter. Dit kan in een gesprek met de mentor besproken worden. Het helpt uw kind om over zichzelf na te denken.

Tarieven en Licenties

De prijs van de profielkeuzetest is € 2,50 per leerling.
De prijs van de profielkeuzetest, inclusief opdrachten vooraf en achteraf om een onderzochte keuze te krijgen is € 5,00 per leerling.

Koppelingen: afhankelijk van het schooladministratiesysteem. Prijzen zijn op te vragen.
Er worden verder geen vaste kosten in rekening gebracht. De mentoren/docenten krijgen een gratis account. De ondersteuning door de helpdesk is gratis. Prijzen zijn excl. 21% BTW.

Implementatie

De school levert de gegevens van de leerlingen aan. Wanneer er gekozen is voor de profielkeuze inclusief opdrachten, zijn ook de gegevens van de mentor die de opdrachten beoordeelt, nodig.

AMN voert de gegevens in en zet de profielkeuze gereed.

Paspoort leerlingen

Voor de profielkeuze met opdrachten krijgt de leerling een uitnodiging om het wachtwoord in te stellen zodat hij/zij vervolgens kan inloggen in het paspoort. De leerling kan aan de slag om de opdrachten te maken. Bij elke opdracht staat aangegeven wat hij/zij kan doen. Na het maken van de opdracht levert de leerling de opdracht in. De leerkracht beoordeelt de opdracht en geeft een reactie. De profielkeuzetest is verwerkt in een opdracht.

Maakt een leerling alleen de profielkeuzetest, dan krijgt de school een uitleg over de wijze waarop de leerling kan inloggen om te test te maken.

Inloggen mentoren

De mentor die de opdrachten beoordeelt, krijgt een mail om het account te activeren.

Koppeling met het schooladministratiesysteem

Het is mogelijk om AMN met schooladministratiesystemen te koppelen. De volgende koppelingen zijn gerealiseerd: Magister, SOM,

Ondersteuning AMN

AMN ondersteunt de regisseur en mentoren daar waar nodig is. De helpdesk is tijdens kantooruren te bereiken: 0263557344. De afhandeling van een vraag via helpdesk@amn.nl kunt u digitaal volgen.