AMN Loopbaanleren voor havo/vwo


LOB staat volop in de belangstelling. Niet voor niets. Leerlingen kunnen kiezen uit een eindeloos aantal vervolgopleidingen. Tegelijkertijd wordt studeren, en vooral lang studeren, steeds duurder. Voor de leerling maar ook voor de onderwijsinstelling. Daarmee wordt het belangrijk om te leren hoe je loopbaankeuzes maakt. AMN heeft een complete online methodische aanpak voor LOB voor VMBO en Havo-VWO. Van de brugklas tot en met het examenjaar. De testen, toetsen en opdrachten zorgen voor een onderzochte en bewustere keuze voor een vervolgopleiding.


 

Hoe werkt het?
Onze visie

is gebaseerd op theoretische modellen van Marinka Kuijpers en Frans Meijers. Uit hun onderzoek blijkt dat loopbaanontwikkeling plaats vindt aan de hand van 5 loopbaancompetenties: kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken. In onze methode staan deze loopbaancompetenties centraal.

AMN kijkt niet alleen naar de leerresultaten van de leerling, maar naar de leerling als persoon: wat past het beste bij hem/haar en wat kan de leerling qua capaciteiten aan.

Een ander belangrijk uitgangspunt: de leerling is eigenaar van het loopbaanproces.

De leerling

heeft een eigen digitale omgeving: het paspoort. Hier staan de opdrachten gereed die de mentor heeft ingepland. De leerling kan opdrachten, met bijlages, ter beoordeling inleveren, vragen stellen en rapportages van testen en toetsen direct na afname bekijken. De gemaakte opdrachten en bijlages worden direct in het portfolio gezet.

De mentor

kan in een eenvoudige online omgeving opdrachten klaarzetten, ingevulde opdrachten van leerlingen bekijken en er reactie op geven. De mentor kan groepsoverzichten maken en eenvoudig volgen wat de voortgang van een leerling of groep is. Bij elke opdracht kan de mentor het lesplan bekijken.

De coördinator

maakt vooraf een jaarplanning; op welk moment worden de opdrachten getoond aan de leerling. Deze planning komt in AMN Loopbaanleren te staan.

De opdrachten

hebben een eenduidige opbouw, er kunnen testen en toetsen in de opdracht verwerkt zijn. In elke opdracht krijgt de leerling vragen over de competenties die op die opdracht betrekking hebben.

De toetsen Nederlands en rekenen

zijn verwerkt in de opdrachten. Wij vinden dat Nederlands en rekenen onderdeel uitmaakt van het LOB proces. Hoe goed je in die vakken bent, bepaalt voor een groot deel welke opleidingen tot jouw mogelijkheden behoren. Daarom hebben we methodeonafhankelijke toetsen ontwikkeld waarin u kunt zien hoe de leerling presteert.

Loopbaanadvies

Door het maken van de opdrachten in alle leerjaren komt de leerling steeds verder in zijn keuzeproces voor een bepaald niveau, profiel of vervolgopleiding. Er vindt vooral vanaf het 3e jaar een versmalling plaats naar een aantal beroepen die het best bij hem/haar passen. De Intaketest zit in de laatste opdracht van AMN Loopbaanleren. Het is een laatste check of de leerling qua capaciteiten en persoonlijkheid de juiste keuze maakt. De rapportage neemt de leerling mee naar het HO of WO.

Ouders en verzorgers

AMN Loopbaanleren is een online methode om te komen tot een onderbouwde studiekeuze. De vele opdrachten die door de hele schoolcarrière gemaakt worden geven steeds meer inzicht.

In de onderbouw zijn er bijvoorbeeld opdrachten over: ‘wie ben ik’, ‘wat zijn mijn talenten en capaciteiten’, welk profiel past het beste bij mij’.

In de bovenbouw: ‘welke beroepen passen het beste bij mij’, ‘heb ik een duidelijk beeld van beroepen’ en ‘voorbereiding op een open dag of gastspreker’,

De methode bevat ook opdrachten voor leerlingen en ouders. Deze maakt u samen en kunt u bespreken.

 Waarom AMN Loopbaanleren?

Uw zoon of dochter leert zichzelf steeds beter kennen. Met behulp van de methode krijgt hij/zij een steeds duidelijker beeld van een keuze voor een niveau, profiel of mogelijke vervolgopleiding. Als ouder bent u een zeer bepalende factor. Daarom wordt u actief betrokken bij deze zoektocht. Het gaat er tenslotte om dat uw zoon of dochter een keuze maakt die het best past, waar hij/zij het gelukkigst bij is.

Wat merkt u van AMN Loopbaanleren?

De zoektocht naar een volgende keuze is een doorlopend proces dat niet begint bij het eerste leerjaar en zeker niet ophoudt in het laatste jaar. Uw zoon of dochter is er eigenlijk al lang mee bezig; hij/zij weet welke baan ú heeft en wat daar de voor- en nadelen van zijn. En niet alleen van uw beroep, maar ook van dat van familieleden, vrienden en kennissen. Uw zoon of dochter weet al heel veel, dit gebruiken we bij de opdrachten in AMN Loopbaanleren.

Competenties

In alle opdrachten vult uw zoon of dochter vragen in over zichzelf. Deze vragen gaan over competenties die bij de opdracht horen. Hij/zij kan een uitnodiging naar u sturen om deze vragen ook te beantwoorden. Doordat ook de mentor of stagebegeleider de vragen kan invullen, kan er vergeleken worden of iedereen hetzelfde beeld heeft van uw zoon of dochter. Dit kan in een gesprek met de mentor besproken worden.

Mee doen

Als ouder heeft u invloed op uw zoon of dochter. Bespreek het onderwerp, bezoek samen open dagen of geef u op als gastspreker.

Toetsen Nederlands en rekenen

Gedurende de gehele periode worden er toetsen Nederlands en rekenen aangeboden. Dit om de voortgang op deze relevante vakken goed bij te houden en te kunnen bijsturen waar nodig.

Tarieven en Licenties

AMN Loopbaanleren: € 12,50 per leerling per jaar. Dit is inclusief o.a. toetsen Nederlands en rekenen, Profielkeuze, Intaketest, Portfolio en alle opdrachten.

Toets Engels: € 5,00

Trainingen, maximaal 15 deelnemers:

  • Applicatiebeheerderstraining voor regievoerders: € 380,00
  • Starterstraining voor mentoren en docenten: € 566,00
  • Interpretatietraining Intaketest: € 730,72

Koppelingen:

  • Afhankelijk van het schooladministratiesysteem. Prijzen zijn op te vragen.

Er worden verder geen vaste kosten in rekening gebracht. De mentoren/docenten krijgen een gratis account. De ondersteuning door de helpdesk is gratis.

Prijzen zijn excl. 21 % BTW

Neem contact op voor alle voorwaarden.

Implementatie

De regisseur/applicatiebeheerder maakt een jaarplanning. Per school is er minimaal één regisseur. Meestal is dit de decaan. AMN ondersteunt het maken van de jaarplanning met een regiegesprek.

De regisseur zet de planning in AMN Loopbaanleren. De leerlingen krijgen de opdrachten te zien vanaf de datum dat ze zijn ingepland. De mentoren/decanen kunnen deze planning aanpassen en zelf ook opdrachten inplannen.

De trainingen

Er wordt een startbijeenkomst gegeven waarin de mentoren kennis maken met het systeem en een uitleg krijgen over de opdrachten. Duur van de bijeenkomst: 2,5 uur.

De applicatiebeheerder volgt de applicatiebeheerderstraining. Duur van de training: 1,5 uur. Wanneer er een koppeling met het schooladministratiesysteem actief is, zal de training korter zijn.

Paspoort leerlingen

Wanneer er geen koppeling met het schooladministratiesysteem is, leest de regisseur de gegevens van de leerlingen in. De leerlingen krijgen een uitnodiging om hun wachtwoord in te stellen zodat zij vervolgens kunnen inloggen in hun paspoort.

Inloggen mentoren

De regisseur geeft de mentoren toegang tot het systeem.

Koppeling met het schooladministratiesysteem

Het is mogelijk om AMN met schooladministratiesystemen te koppelen. De volgende koppelingen zijn gerealiseerd: Magister, SOM.

Ondersteuning AMN

AMN ondersteunt de regisseur en mentoren waar nodig.

De helpdesk is tijdens kantooruren te bereiken: 026 3557344. De afhandeling van een vraag via helpdesk@amn.nl kunt u digitaal volgen.

https://vimeo.com/148331428

Kan ik je helpen?lianne

Lianne Konings
026 - 355 7333
info@amn.nl

Presentatie of demo?


pijlblauw2Vraag het aan!