AMN Loopbaanleren voor havo/vwo


AMN Loopbaanleren is een complete online modulaire aanpak voor loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) voor zowel het speciaal onderwijs, praktijk onderwijs,  het reguliere vmbo, havo en vwo. Van de brugklas tot en met het examenjaar.  De testen, toetsen en opdrachten zorgen voor een onderzochte en bewustere keuze voor een vervolgopleiding. Opdrachten die al ontwikkeld zijn door de leerkrachten of mentoren, kunnen gemakkelijk worden toegevoegd.

Scholen zijn vrij om een keuze te maken binnen de opdrachten en testen en toetsen welke zij willen gebruiken.

Benieuwd naar AMN Loopbaanleren? Bekijk hieronder de korte animatie voor een heldere uitleg.

Hoe werkt het?

Ons digitale LOB programma is gebaseerd op de theoretische modellen van Marinka Kuijpers en Frans Meijers. Uit hun onderzoek blijkt dat loopbaanontwikkeling plaats vindt aan de hand van 5 loopbaancompetenties:

 • Kwaliteitenreflectie
 • Motievenreflectie
 • Werkexploratie
 • Loopbaansturing
 • Netwerken

AMN kijkt niet alleen naar de leerresultaten van de leerling, maar naar de leerling als persoon: wat past het beste bij hem/haar en wat kan de leerling qua capaciteiten aan. Een ander belangrijk uitgangspunt: de leerling is eigenaar van haar loopbaanproces.

Leerjaar 1 en 2

 • Wie ben ik
 • Wat kan ik
 • Wat zijn mijn capaciteiten
 • Welk profiel past het beste bij mij

Leerjaar 3 en 4

 • Welke beroepen passen het beste bij mij
 • Heb ik een duidelijk beeld van deze beroepen
 • Voorbereidingen op een open dag of gastspreker

Hoe werkt AMN Loopbaanleren?

De loopbaan begeleider kan in een eenvoudige online omgeving opdrachten klaarzetten, ingevulde opdrachten van leerlingen bekijken en er reactie op geven. Reeds bestaande eigen opdrachten, kunnen gemakkelijk worden toegevoegd. De loopbaan begeleider kan groepsoverzichten maken en eenvoudig volgen wat de voortgang van een leerling of groep is. Bij elke opdracht kan de loopbaan begeleider  het lesplan bekijken.

De leerling heeft een eigen digitale omgeving: het paspoort. Hier staan de opdrachten gereed die de loopbaan begeleider heeft ingepland. De leerling kan opdrachten, met bijlages, ter beoordeling inleveren, vragen stellen en rapportages van testen en toetsen direct na afname bekijken. De gemaakte opdrachten en bijlages worden direct in het portfolio gezet.

 • Taal en rekenen

De toetsen taal en rekenen zijn verwerkt in de opdrachten. Nederlands en rekenen maken onderdeel uit van het LOB proces. Hoe een leerling presteert op Nederlands en rekenen, bepaalt voor een groot deel welke opleidingen tot de mogelijkheden behoren. Daarom hebben we methodeonafhankelijke toetsen ontwikkeld waarin duidelijk wordt hoe de leerling presteert.

 • Loopbaanadvies

Door middel van de TalentMatch kan de leerling de beroepen onderzoeken die het beste bij hem/ haar lijken te passen. Zo kan de leerling, vooral vanaf het 3e jaar, langzamerhand een keuze in een bepaalde richting maken. Door het maken van de opdrachten in alle leerjaren komt de leerling steeds verder in zijn keuzeproces voor een bepaald niveau, profiel of vervolgopleiding.

 • De Talentscan

De Talentscan is een psychologisch assessment dat persoonlijkheid en capaciteiten meet. Deze scan zit in de laatste opdracht van AMN Loopbaanleren. De rapportage van de AMN Talentscan, met het portfolio, kan automatisch worden doorgegeven aan de vervolgopleiding op het mbo, hbo of wo.

Ouders en verzorgers

AMN Loopbaanleren is een online methode om te komen tot een onderbouwde studiekeuze. De vele opdrachten die door de hele schoolcarrière gemaakt worden geven steeds meer inzicht.

In de onderbouw zijn er bijvoorbeeld opdrachten over: ‘wie ben ik’, ‘wat zijn mijn talenten en capaciteiten’, welk profiel past het beste bij mij’.

In de bovenbouw: ‘welke beroepen passen het beste bij mij’, ‘heb ik een duidelijk beeld van beroepen’ en ‘voorbereiding op een open dag of gastspreker’,

De methode bevat ook opdrachten voor leerlingen en ouders. Deze maakt u samen en kunt u bespreken.

 Waarom AMN Loopbaanleren?

Uw zoon of dochter leert zichzelf steeds beter kennen. Met behulp van de methode krijgt hij/zij een steeds duidelijker beeld van een keuze voor een niveau, profiel of mogelijke vervolgopleiding. Als ouder bent u een zeer bepalende factor. Daarom wordt u actief betrokken bij deze zoektocht. Het gaat er tenslotte om dat uw zoon of dochter een keuze maakt die het best past, waar hij/zij het gelukkigst bij is.

Wat merkt u van AMN Loopbaanleren?

De zoektocht naar een volgende keuze is een doorlopend proces dat niet begint bij het eerste leerjaar en zeker niet ophoudt in het laatste jaar. Uw zoon of dochter is er eigenlijk al lang mee bezig; hij/zij weet welke baan ú heeft en wat daar de voor- en nadelen van zijn. En niet alleen van uw beroep, maar ook van dat van familieleden, vrienden en kennissen. Uw zoon of dochter weet al heel veel, dit gebruiken we bij de opdrachten in AMN Loopbaanleren.

Competenties

In alle opdrachten vult uw zoon of dochter vragen in over zichzelf. Deze vragen gaan over competenties die bij de opdracht horen. Hij/zij kan een uitnodiging naar u sturen om deze vragen ook te beantwoorden. Doordat ook de mentor of stagebegeleider de vragen kan invullen, kan er vergeleken worden of iedereen hetzelfde beeld heeft van uw zoon of dochter. Dit kan in een gesprek met de mentor besproken worden.

Mee doen

Als ouder heeft u invloed op uw zoon of dochter. Bespreek het onderwerp, bezoek samen open dagen of geef u op als gastspreker.

Toetsen Nederlands en rekenen

Gedurende de gehele periode worden er toetsen Nederlands en rekenen aangeboden. Dit om de voortgang op deze relevante vakken goed bij te houden en te kunnen bijsturen waar nodig.

Tarieven en Licenties

Tarieven

AMN Loopbaanleren bedraagt € 12,71 per leerling per jaar.

Dit is inclusief:

 • Toetsen Nederlands gedurende het gehele jaar af te nemen
 • Toetsen Rekenen gedurende het gehele jaar af te nemen
 • Profielkeuzetest
 • Intaketest
 • Portfolio
 • Alle opdrachten gericht op loopbaan begeleiding en – oriëntatie

Los toe te voegen aan het pakket:

 • Toets Engels € 5,00 per leerling per jaar.
Implementatie

De regisseur/applicatiebeheerder maakt een jaarplanning. Per school is er minimaal één regisseur. Meestal is dit de decaan. AMN ondersteunt het maken van de jaarplanning met een regiegesprek.

De regisseur zet de planning in AMN Loopbaanleren. De leerlingen krijgen de opdrachten te zien vanaf de datum dat ze zijn ingepland. De mentoren/decanen kunnen deze planning aanpassen en zelf ook opdrachten inplannen.

De trainingen

Er wordt een startbijeenkomst gegeven waarin de mentoren kennis maken met het systeem en een uitleg krijgen over de opdrachten. Duur van de bijeenkomst: 2,5 uur.

De applicatiebeheerder volgt de applicatiebeheerderstraining. Duur van de training: 1,5 uur. Wanneer er een koppeling met het schooladministratiesysteem actief is, zal de training korter zijn.

Paspoort leerlingen

Wanneer er geen koppeling met het schooladministratiesysteem is, leest de regisseur de gegevens van de leerlingen in. De leerlingen krijgen een uitnodiging om hun wachtwoord in te stellen zodat zij vervolgens kunnen inloggen in hun paspoort.

Inloggen mentoren

De regisseur geeft de mentoren toegang tot het systeem.

Koppeling met het schooladministratiesysteem

Het is mogelijk om AMN met schooladministratiesystemen te koppelen. De volgende koppelingen zijn gerealiseerd: Magister, SOM.

Ondersteuning AMN

AMN ondersteunt de regisseur en mentoren waar nodig.

De helpdesk is tijdens kantooruren te bereiken: 026 3557344. De afhandeling van een vraag via helpdesk@amn.nl kunt u digitaal volgen.

Presentatie of demo?


pijlblauw2Vraag het aan!