AMN Eindtoets voor SO en SBO


De AMN eindtoets wordt inmiddels door veel SO en SBO scholen gebruikt.

Doordat de toets adaptief is, wordt de leerling niet belast met te moeilijke vragen. De toets is precies op het niveau van de leerling. Hierdoor blijft de leerling gemotiveerd en heeft een positief gevoel na het afronden van de toets.

Loopt de leerling toch vast of weet hij de vraag niet te beantwoorden, kan hij de vraag overslaan of de toets afsluiten en op een later moment verdergaan waar hij is gebleven.

De AMN Eindtoets is ook geschikt voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoefte:

Cluster

Digitaal

Auditief

Adaptief

Voor cognitief zwakkere leerling
Vragen onder 1F

Duidelijke schermen

Grote vraagschermen

Zo min mogelijk tekst

Geen onnodige afbeeldingen

Geschikt kleurgebruik

Geen bewegende beelden

Geschikt voor dyslecten

Heldere instructies

1

Blind, slechtziend

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Doof, slechthorend, taal- spraakontwikkelingsstoornis

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

Motorisch-, verstandelijk gehandicapt, langdurig ziek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

Psychische stoornis, gedragsproblemen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Contact

AMN BV
De Wetstraat 1
6814 AN Arnhem
026 3557333
info@amn.nl