Normeringsonderzoek


Een goede eindtoets voor het basisonderwijs: die maken we niet zomaar. We denken natuurlijk veel na over hoe we onze eindtoets samenstellen. Maar met alleen nadenken zijn we er nog niet! We nemen daarom ieder jaar een normeringsonderzoek af voor de eindtoets van het jaar erna.

Meedoen aan dit normeringsonderzoek helpt ons bij het maken van een nóg betere eindtoets.

Op deze pagina lees je alles over het normeringsonderzoek van de AMN Eindtoets. Wil je deelnemen aan het normeringsonderzoek? Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Waarom het normeringsonderzoek?

Onze maatschappij verandert en het onderwijs daardoor ook. Daar hoort ook een eindtoets bij die van dit moment is. Ieder jaar streven wij ernaar onze eindtoets nóg beter te maken. Zo zijn we op dit moment al druk bezig met de eindtoets van volgend jaar.

Maar met nadenken en evalueren alleen komen we er niet. We testen onze eindtoets ook in de praktijk. Dat doen we met het normeringsonderzoek. Meedoen aan het normeringsonderzoek van de AMN Eindtoets brengt voordelen en kansen met zich mee. Voor jou als leerkracht en voor jouw school.

Waarom deelnemen aan het normeringsonderzoek? Twee vliegen in één klap

Zo krijg je de kans kennis te maken met de AMN Eindtoets (klik hier voor meer informatie over onze eindtoets). Veel scholen zoeken een andere eindtoets, maar zetten niet de stap om te veranderen. Ze willen bijvoorbeeld geen risico lopen met een nieuwe eindtoets. Ze hebben ook geen idee hoe de resultaten van de nieuwe toets zich verhouden tot de oude toets. Hierdoor is het geven van schooladvies lastiger. Ten slotte hebben leerkrachten het al druk met al hun andere taken. Als daar ook nog een andere eindtoets bij komt stapelt de werkdruk zich alleen maar op.

We begrijpen dit allemaal heel goed. En daarom vangen wij met het normeringsonderzoek twee vliegen in één klap: wij maken onze eindtoets voor het komend schooljaar nóg beter met alle nieuwe gegevens, én jij maakt als leraar en als school gratis kennis met onze eindtoets. Je leert hoe eenvoudig en doeltreffend onze eindtoets is.
Na de afname is er direct een Excel bestand te genereren met daarin het percentage vragen goed  en fout en mogelijke aandachtsgebieden.

Hoe werkt het normeringsonderzoek?

Vanaf 1 november 2019 tot half maart 2020 kun je meedoen met het Normeringsonderzoek. Hoe werkt dat? Heel eenvoudig.
Stuur een mail naar eindtoets@amn.nl . Daarna nemen we contact met je op. We stemmen dan met je af wanneer je de afname wilt doen. Het Normeringsonderzoek is volledig digitaal op elke computer, laptop of tablet worden gedaan. Wij maken een database aan voor elke school. De leerkrachten voeren vervolgens de gegevens van de leerlingen in die de eindtoets gaan maken. Dit kan ook automatisch: AMN maakt dan de koppeling met jouw schoolsysteem (ParnasSys, Esis, etc.) en vult alle gegevens direct aan.

Is dit allemaal wel veilig?

Het koppelen van AMN aan het schoolsysteem is helemaal veilig en vertrouwelijk. Het beheer van de database en het doorsturen van de rapportages ook. Wij zullen nooit gegevens verstrekken aan anderen zonder toestemming. Daarnaast hebben wij een ISO certificering (ISO 27001) voor informatiebeveiliging. De gegevens van jouw school en leerlingen zijn dus veilig.

Wat gebeurt er met de resultaten?

Wij kunnen de resultaten van het normeringsonderzoek goed gebruiken. Wij gebruiken de resultaten bij het ontwikkelen van een goed onderbouwde eindtoets voor het komend schooljaar. Onze psychometristen analyseren elke vraag en de toets in z’n geheel. Zo houden we de kwaliteit van onze eindtoets zo hoog mogelijk. We zorgen er ook voor dat het aanbod van eindtoetsen uitgebreid wordt en dat het niet bij één of twee aanbieders blijft.

Wat kost deelname aan het normeringsonderzoek?

Deelname aan het normeringsonderzoek is geheel gratis.

Hoe meld je je aan?

Stuur een mail naar eindtoets@amn.nl dan nemen wij contact met je op om alles in gang te zetten.

Heb je nog vragen?

Wil je je aanmelden voor het normeringsonderzoek? Of heb je nog vragen? Bel ons dan gerust op 026 355 73 49 of stuur een e-mail naar eindtoets@amn.nl. Wij geven graag antwoord op al je vragen!