Beroepsbeeldtesten


Ook al past de opleiding qua niveau en richting, een verkeerd beeld van het beroep vergroot de kans op vervroegde uitval enorm. Het is zinvol in gesprek te gaan over de verwachtingen die een student heeft bij het beroep en de opleiding daarvoor. AMN biedt gerichte beroepsbeeldtesten. Hiermee wordt onderzocht of het beeld, dat iemand bij een beroep heeft, realistisch is.

 

Hoe werkt het?

Een beroepsbeeldtest is opgebouwd uit twee onderdelen: vragen over de specifieke werkaspecten van een beroep/opleiding en vragen over de competenties die voor een beroep /opleiding de kans van slagen vergroten.

De beroepsbeeldtest kunt u samen met de Intaketest afnemen.

De test is digitaal en duurt tussen de 20 minuten en een half uur.

De beroepsbeeldtest is ontwikkeld samen met deskundigen van de opleiding en experts uit het bedrijfsleven. In een vraaggesprek voert een psycholoog van AMN een gesprek met de deskundigen en experts en bespreekt de verschillende facetten van het beroep. Testconstructeurs van AMN ontwikkelen op basis daarvan een vragenlijst. Experts uit het bedrijfsleven geven een score op elke vraag.

De antwoorden van de student op de vragen worden vergeleken met de expertscores. Ze worden ook vergeleken met de antwoorden die andere studenten al eerder hebben gegeven.

AMN heeft beroepsbeeldtesten voor een groot aantal opleidingen/clusters/domeinen.

Is er nog geen test voor uw opleiding? Dan maken we samen met u een nieuwe beroepsbeeldtest.

De rapportage geeft als eerste een samenvatting van de score: hoe realistisch is het beeld dat de student van een beroep/opleiding heeft. De volgende pagina’s geven aan hoe een student scoort op beroeps- en persoonlijke eigenschappen. Tot slot staat per eigenschap beschreven op welke vragen de student het meest negatief afwijkend heeft geantwoord ten opzichte van de expertscore.

De rapportage kunt u direct na afname gebruiken als uitgangspunt voor een gesprek met de student.

Tarieven en Licenties

De beroepsbeeldtest kost € 5,49 per afname.

U hoeft geen basiskosten te betalen.

De prijzen zijn excl. BTW.

Implementatie

De administratie voor de beroepsbeeldtest vindt plaats in dezelfde digitale omgeving als de Intaketest.

U geeft bij AMN aan dat u de beroepsbeeldtest wilt afnemen. AMN zorgt ervoor dat u de test kunt koppelen aan de student en de test voor afname klaarzet.

Is er een koppeling met AMN en het schooladministratiesysteem (EduArte of Magister) dan stuurt AMN de rapportages direct door naar het schooladministratiesysteem.