Taal en Rekenen


De politiek heeft het over opbrengstgericht werken voor de doorstroom relevante vakken en een LVS om deze opbrengsten te registreren. AMN gelooft in cognitieve ontwikkeling in combinatie met aanleg en motivatie. Daarom bieden we niet alleen methode onafhankelijke, genormeerde toetsen voor Nederlands, Rekenen en Engels maar ook testen om te monitoren hoe het staat met welbevinden en motivatie. Daarmee krijgt u niet alleen de opbrengsten in beeld maar ook factoren die deze opbrengsten beïnvloeden!

 

Hoe werkt het?

De toetsen van AMN bepalen of een leerling voldoet aan het voor zijn opleidingsniveau vereiste referentieniveau, zoals beschreven in het rapport van Meijerink. Zo ziet u snel aan welke onderdelen u extra aandacht moeten besteden of verdieping nodig hebben.

De toetsen van AMN zijn methode-onafhankelijk, digitaal, eenvoudig in te plannen en rapportages kunt u snel genereren.

U kunt de Voorschatter afnemen wanneer u niet weet welk niveau de leerling heeft. De Voorschatter geeft aan wat de meest geschikte toets is om af te nemen.

De taaltoets kent toetsen op de niveaus: op weg naar 1F, 1F, 2F, 3F en 4F, op de domeinen lezen, taalverzorging (spelling en grammatica) en luisteren.
Voor schrijven en spreken zijn er papieren toetsen. De taaltoets is in onderdelen af te nemen.

De rekentoets kent de toetsen 1F, 2F, 3F, op de domeinen getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden.
Elk domein is opgebouwd uit drie vaste onderdelen: ‘Notatie, taal en betekenis’, ‘Met elkaar in verband brengen’ en ‘Gebruiken’.

Tarieven en Licenties
Taaltoets € 5,00
Rekentoets € 5,00
Toets Engels € 5,00
Bundelprijs 2 soorten toetsen € 8,00
Bundelprijs 3 soorten toetsen € 12,00
Entree, LOB voor het VO* €12,50

U hoeft geen basiskosten te betalen.

* Gebruikt u Entree, LOB voor het VO, dan is dat inclusief de taal- en rekentoetsen.

De prijzen zijn per leerling per (school)jaar en zijn excl. BTW.
Per schooljaar kunt u de toetsen onbeperkt afnemen tegen dezelfde prijs.

Implementatie

Voor elke school of schoolgroep wordt een database gemaakt. De leerkracht of begeleider krijgt toegang tot de database. De administratie leest de gegevens van de leerlingen aan het begin van het schooljaar. De leerkracht zet de toets klaar op die tijden die wenselijk zijn. AMN biedt gratis ondersteuning bij dit proces. Er is documentatie beschikbaar, met diverse filmpjes.

Het is mogelijk om een koppeling te maken met het schooladministratiesysteem (Magister) en AMN. De koppeling zet de gegevens van de leerlingen automatisch in de database van AMN en stuurt de rapportages direct door naar het schooladministratiesysteem.