vanaf april 2020 moeten SBO scholen ook de eindtoets gaan afnemen. De doelgroep is divers. Het is niet mogelijk om een definitie te geven van de SBO-leerling. Belangrijk dus dat een eindtoets recht doet aan zo veel mogelijk leerlingen.

Overigens blijven er ontheffingsgronden bestaan. Zo hoeven leerlingen met een IQ lager dan 75 de eindtoets niet te maken. U heeft de keuze uit liefst 5 eindtoetsen. Hoe kiest u?

Digitaal of papier?
Een digitale toets biedt verschillende voordelen. Zo kan er eenvoudig een versie ingezet worden waarbij leerlingen automatisch meer tijd krijgen. Nodig en handig voor kinderen met dyslexie en dyscalculie maar ook voor kinderen met een trage verwerkingssnelheid. Het zelf voorlezen van toetsopgaven is niet toegestaan. AMN biedt wel de mogelijkheid van een automatische voorleesfunctie. De AMN Eindtoets is enkel digitaal af te nemen.

Adaptief past zich aan
Vanaf 2018 is de AMN Eindtoets adaptief. De toets zal zich aanpassen aan het niveau van de leerling. Dat is wel zo prettig voor kinderen die op voorhand al stress krijgen van opgaven die ze toch niet kunnen maken. Maar ook goed voor kinderen die wel het cognitieve niveau hebben, deze worden juist extra uitgedaagd.

Ook een score lager dan BL?
Een veel gehoord probleem. De score op de eindtoets geeft recht op een toelating op dat niveau wanneer de eindtoets hoger adviseert dan het advies van de basisschool. Wat nu als een eindtoets als laagste niveau enkel BL heeft? De AMN Eindtoets geeft ook een advies onder BL. Wij noemen dat “BL niet gehaald”.

AMN kijkt naar het hele kind
Juist omdat de groep SBO-leerlingen zo divers en kwetsbaar is, is het van groot belang een integraal kindbeeld te ontwikkelen. Daarmee maakt u de meeste kans op een goed advies, en op een gedragen advies. AMN heeft naast de Eindtoets een instrument, Aansluiting PO-VO, ontwikkeld dat u kunt gebruiken ter onderbouwing en objectivering van uw eigen advies. AMN kijkt daarbij letterlijk en figuurlijk in 360 graden naar de ontwikkeling van kinderen. Ouders en leerkrachten worden betrokken in het proces. In de samenhang van capaciteiten, vaardigheden en persoonlijkheid geeft Aansluiting een onderbouwing voor uw advies.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de AMN Eindtoets en Aansluiting PO-VO? Neem dan contact op met 026-3557332 of mail naar info@amn.nl.