AMN-compleet-plusdocument

In het voortgezet onderwijs begint het gelukkig door te dringen hoe belangrijk het is verder te kijken dan alleen getallen. Sinds vorig schooljaar ontvangt namelijk elke leerling na het behalen het eindexamen bij zijn of haar diploma het Plusdocument. Dit is een document waar vaardigheden en competenties op staan, die niet zichtbaar zijn in iemands cijferlijst.

Scholen mogen zelf bepalen hoe dit document er inhoudelijk uit komt te zien. En daar zit juist het probleem. Veel scholen weten niet hoe zij het Plusdocument vorm moeten geven. AMN biedt houvast door digitale programma’s te faciliteren waarmee leerlingen al vanaf de brugklas aan de opbouw van hun Plusdocument kunnen werken. Bijvoorbeeld door er extra curriculaire activiteiten in te zetten, zelfreflecties of juist beoordelingen van vrienden en ouders. Met één druk op de knop stelt het systeem op elk gewenst moment automatisch een Plusdocument samen voor een leerling aan de hand van alle gegevens die hij of zij de voorgaande jaren heeft ingevuld. Zo ontstaat een document met alle relevante ervaring, vaardigheden en competenties.

De gegevens uit het document bieden houvast voor de keuze van een logische vervolgopleiding. Dat zorgt ervoor dat een leerling de school uiteindelijk met meer zelfvertrouwen en enthousiasme weer verlaat. Het Plusdocument is dus eigenlijk een weergave van de zoektocht van een leerling naar zijn of haar opleiding. Zo neemt het Plusdocument een muur weg tussen het VO en het MBO. En dat is waar het ons om gaat.