Klasrapportage Begeleidingsstijl beschikbaar!


In de klasrapportage wordt een duidelijk overzicht van de begeleidingsstijlen per groep weergegeven.
De klasrapportage kan als volgt worden ingezet:

  • Adviezen aan de begeleiders/mentoren om handelingsgericht te werken.
  • Achterhalen welke studenten sociaal wenselijk antwoorden geven, gehaast werken of veel risico’s in hun leefwerelden hebben.
  • In kaart brengen welke begeleidingsstijlen uw begeleiders, docenten en mentoren zelf intrinsiek hanteren.

Door beide groepen de begeleidingsstijlentest te laten afnemen, kunt u vraag en aanbod matchen. In een schoolsituatie kunt u dit bijvoorbeeld gebruiken om de student te koppelen aan de juiste mentor. Ook kan deze tool worden ingezet om het lesmateriaal aan te passen aan de behoefte van de groep. 

Wilt u hiermee werken of wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met AMN. Dat kan per e-mail (sara@amn.nl) of per telefoon (026-3557333).

download de voorbeeldrapportage klasrapportage begeleidingsstijlentest
download de voorbeeldrapportage begeleidingsstijlentest